Tiếng Việt  English
Home
About Us
Business Domains
Products
Customers – Partners
Contact Us
 • gPotal

  gPortal – Phần mềm tạo và chia sẻ bản đồ

 • gServer

  gServer- Phần mềm Hệ thống thông tin địa lý

 • gEVN

  gEVN - Phần mềm GIS cho ngành điện lực

 • gTour

  Phần mềm GIS cho ngành Văn hóa – Du lịch

 • gMap

  gMap - Bản đồ điện tử dành cho cộng đồng

 • gCloud

  gCloud - Hệ thống thông tin địa lý đám mây

 • gPlan

  Hệ thống thông tin quy hoạch xây dựng

 • gNEA

  Phần mềm hệ thống thông tin môi trường

 • gMIC

  Phần mềm quản lý hạ tầng Thông tin & Truyền thông

 • gLIS

  Hệ thống thông tin đất đai

 • tmv.CADAS

  Hồ sơ địa chính và dữ liệu đất đai

 • tmv.MAP

  Ứng dụng GIS trong lĩnh vực đo đạc - bản đồ

Home